Πρόσθετες Υπηρεσίες

Παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών
'Άλλες Υπηρεσίες μας
  • Διόρθωση / επιμέλεια ακαδημαϊκών κειμένων κάθε βαθμίδας, επίσημων / δημοσιογραφικών εγγράφων κλπ. (παραγραφοποίηση, σελιδοποίηση, μορφολογικές και συντακτικές διορθώσεις)

  • Σύνταξη βιογραφικών

  • Προετοιμασία, σύνταξη φακέλου και υποβολή αίτησης σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές)

©  Created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon